Kwaliteitsbewaking

Uitmuntende kwaliteit van het sperma

Varkens KI Totaal maakt gebruik van het zeer geavanceerde CASA (Computer Assisted Sperm Analysis) systeem om het sperma te onderzoeken en te beoordelen. Het CASA systeem wordt al enige jaren gebruikt in ziekenhuizen voor het onderzoeken van humaan sperma. Het CASA systeem werkt zeer nauwkeurig en waarborgt de levering van zeer goede kwaliteit sperma.

Vers sperma wordt twee keer bekeken door het CASA systeem voordat het uitgeleverd wordt; eerst als het vers van de stal komt, vervolgens als het sperma verdund is. Van het verdunde sperma worden monsters bewaard zodat na 24, 48 en (bij Lang Houdbaar sperma) 72, 96 en 120 uur het sperma nogmaals beoordeeld kan worden.

Per beer worden door het CASA systeem foto’s en korte filmpjes gemaakt van de zaadcellen. Dit gebeurd met behulp van een digitale microscoop. De medewerker op het laboratorium kan op het scherm meekijken. Het CASA systeem telt de hoeveelheid zaadcellen en elke zaadcel wordt door het systeem gevolgd en geanalyseerd. De resultaten worden vastgelegd en gearchiveerd. Hierdoor is er een uitgebreide database beschikbaar om de beren te kunnen monitoren op de kwaliteit van het sperma. Door ook de resultaten van de nacontroles te archiveren is de hoge kwaliteit van het sperma evenals de verdunning te garanderen.

Porexcell Plus®

Het streven naar een langere houdbaarheid van het sperma, met daarbij een goed bevruchtend vermogen staat bij ons hoog in het vaandel. Varkens KI Totaal heeft ondertussen al enige jaren ervaring met goede resultaten.

Continu praktijktoetsprogramma

Voor de praktijkcijfers vragen wij van onze klanten de jaarcijfers. Per klant hebben wij een dossier waarin gegevens bijgehouden worden om alert te kunnen reageren als dit nodig is. Per berenlijn ontvagen wij resultaten waaruit gemiddelden berekend worden. Het is voor ons als organisatie maar ook voor u als klant van groot belang. Om een gedegen advies te kunnen geven is kennis vanuit de praktijk een must.